KontaktTom 29 (2016)

Tom 28 (2015)

Tom 27 (2014)

Tom 26 (2013)

Tom 25 (2012)

Tom 24 (2011)

Tom 23 (2010)

Tom 22 (2009)

Tom 21 (2008)

Tom 20 (2007)

Tom 18-19 (2005)

Tom 17 (2004)

 

Tom 16 (2004)

Tom 15 (2003)

Tom 14 (2003)

Tom 13 (2002)

Tom 12 (2002)

Tom 11 (2001)

Tom 10 (2001)

Tom 9 (2000)

Tom 8 (2000)

Vol I (2000)

Tom 7 (1999)

Tom 6 (1999)

Tom 5 (1998)

Tom 4 (1998)

Tom 3 (1997)

Tom 2 (1997)

Tom 1 (1996)Tom 26 (2013)

Cały numer w formacie .pdf

Spis treści:

Od Redakcji

Maria Bogucka (Warszawa) – Kilka refleksji nad intelektualnym stanem czasopism historycznych w Polsce

Artykuły

Jürgen Heyde (Halle) – Miejsce czy symbol? Getto w europejskiej historii (XVI–XX wiek)

Marian Chachaj (Lublin) – Studia zagraniczne Jana Zamoyskiego (fakty, domysły, nieporozumienia)

Jarosław Pietrzak (Łódź) – Walka Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej o dobra ordynacji Ostrogskich w latach 1673–1678. Przyczynek do historii rozpadu latyfundium

Jacek Wijaczka (Toruń) – Niedole katowskiego życia. Conrad Johann Stoff a Caspar Friedrich Gebhard

Andrzej Kamieński (Poznań) – Fryderyk II w polskiej historiografii

Szczepan Wierzchosławski (Toruń) – Wrogość czy koegzystencja? Codzienne relacje Polaków i Niemców na Pomorzu Nadwiślańskim przed pierwszą wojną światową (zarys problematyki)

Alina Hinc (Poznań) – Jan Kiliński w legendzie historycznej

Materiały

Beata Lorens (Rzeszów) – Regulaminy szkolne bazyliańskiego kolegium w Buczaczu na tle programów szkolnictwa staropolskiego

Artykuły recenzyjne

Stanisław Salmonowicz (Toruń) – Państwo w Europie wobec społeczeństw „rozróżnionych w wierze” w XVI–XVIII wieku

Jerzy Przeracki (Olsztyn) – W sprawie pomijania ksiąg metrykalnych w badaniach nad nazwiskami mieszkańców nowożytnej Warmii (na marginesie książki Izy Matusiak-Kempy)

Recenzje

Almut Bues, Die Apologien Herzog Albrechts, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2009 – Janusz Małłek (Toruń)

Karol Żojdź, Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656-1665, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2012 – Jacek Wijaczka (Toruń)

Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dĕjinami, red. Jaroslav Pánek, Národní Památkový Ústav, Územní Odborné Pracoviště v Českých Budějovicích, České Budĕjovice 2011 – Henryk Gmiterek (Lublin)

Johannes Dillinger, Kinder im Hexenprozess. Magie und Kindheit in der Frühen Neuzeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013 – Jacek Wijaczka (Toruń)

Maria Bogucka, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013 – Stanisław Roszak (Toruń)

Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versus Orientalizm w Europie Środkowej, red.Magdalena Długosz, Piotr O. Schulz, we współpracy z Martinem Faberem, Frank & Time, Berlin 2013 – Joanna Orzeł (Toruń)

Stéphane Minvielle, La famille en France à l’époque moderne (XVIe–XVIIIe siècle), Armand Colin, Paris 2010 – Cezary Kuklo (Białystok)

Urszula Kosińska, August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012 – Paweł Hanczewski (Toruń)

Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku, wyd. Jerzy Dygdała, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013 – Jacek Wijaczka

Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, przekł. Zdzisław Owczarek, Róża Zielnik-Kołodzińska, red. Igor Kąkolewski, Beata Rutkowska, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012 – Adam Kucharski (Toruń)

Jan Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi, oprac. i wstęp Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2012 – Szczepan Wierzchosławski (Toruń)

Noty o Autorach

Nota edytorska